top of page

Praktisk informasjon
KNA Winter Experience 2022
Sist oppdatert 10.01.2022

Isbanekjøring Vurrusjøen 19.02.2022

Overordnet plan

 

kl. 10:00 - 10:30  Innsjekk og teknisk

kl. 10:30 - 15:00  Isbanekjøring

kl. 15:00 -  Banekjøring avsluttes

Vi kommer til å kjøre puljer på 30 minutter gjennom dagen. 

 

Pulje 1 : Biler med ispigg  start kl. 10:30

Pulje 2 : Biler med standard/Lappi  fra kl. 11:00

Arrangøren tar forbehold om å kunne gjøre løpende justeringer i kjøreplanen

Engangslisens og innsjekk

Alle som deltar enten som fører eller passasjer, må tegne engangslisens.

Lisensierte biler og sjåfører benytter gjeldende lisens. 

Lisens kjøpes før påmelding, digitalt via NBF:

Tegn og betal førerlisens, klikk her

Tegn og betal passasjerlisens, klikk her

Velg arrangørklubb : KNA Hedmark, og dato 19.02.2022

Lisens-/kvitteringsnummer for både fører og evt. passasjer legges inn ved påmelding. 

Dette for å sikre effektiv innsjekk.

 

Dersom det skjer endring mtp. passasjer etter påmelding, må  lisens-/kvitteringsnummer sendes til post@knatrackday.no i god tid før banedagen. 

Gyldig lisens, førerkort og hjelm fremvises ved innsjekk

Alle skal bruke munnbind ved innsjekk.

Retningslinjer for dagen

Alle biler som deltar på KNA Trackday må være i god teknisk stand

Teknisk kontroll gjøres etter innsjekk. 

Se retningslinjer her

Det er førers ansvar å sikre at bilen tilfredsstiller tekniske krav.

 

Ta med egen hjelm og tauekrok (som skal monteres på bil før teknisk kontroll). 

Sørg for at det ikke ligger løse gjenstander i kupeen før teknisk og under kjøring.

Alle deltakere må sette seg inn i gjeldende smittevernsregler og følge disse for egen og andres sikkerhet. 

Bruk munnbind i nærkontakt med arrangør og andre deltakere.

Parkering og opphold

Kjøring i depotområdet skal skje i lav fart for alles sikkerhet.

Parker med god avstand til bilen ved siden, minimum 5 meter.

Bruk munnbind i nærkontakt med arrangør og andre deltakere.

Dersom du oppdager lekkasje fra bil, ta raskt kontakt med arrangør/baneeier.

Ta med søppel og rydd opp etter deg. 

Regler for kjøring på isbanen

Fører og eventuelt passasjer skal bruke hjelm og sikkerhetsbelte

Kun en passasjer er tillatt pr bil

All kjøring skal skje med fokus på sikkerhet for alle deltakerne på banen.

Ved utkjøring må du ha god sikkerhetsmargin til bilene på banen, og hold til høyre ved utkjøring.

Vær ekstra forsiktig i "målsvingen" (ved inn/utkjøring) og hold til venstre på "startstrekka"

Følg med i speil og slipp forbi "raskere biler". Bruk retningslys, legg deg ut til høyre og slipp forbi. 

Den som kjører forbi, må ta ansvar for en sikker forbikjøring.

Kjør hensynsfullt, så får vi alle en god opplevelse på fjellet

Dersom du får stopp ute på banen, eller sitter fast - sett på nødblink og bli sittende i bilen.

 

Kjøring forbi stillestående biler, skal skje i redusert fart og forbikjøring av andre er forbudt.

Forsikring

Bilforsikring og eventuell personforsikring dekkes normalt ikke ved banekjøring. 

Informasjon om dette finner du i dine forsikringsvilkår. 

Ved tegning av lisens for fører og evt. passasjer er du som person forsikret. 

All kjøring skjer på eget ansvar og risiko. 

Kiosk / kafe

Kiosken vil trolig være stengt, så vi anbefaler at du tar med egen mat og drikke for dagen. 

Avbestilling

Dersom du er påmeldt, men likevel ikke kan delta, ber vi om at du gis oss beskjed.

Refusjon av deltakeravgift gis kun, dersom arrangøren må avlyse arrangementet 

Engangslisens refunderes ikke av Norges Bilsport forbund.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss via post@knatrackday.no 

Velkommen!

Lisenser
bottom of page